avans

Visie

Het verschil maken, dat willen we bij Avans Hogeschool. Door wat we doen en door hoe we het doen. Dat doen we allemaal: onze studenten, onze alumni en onze medewerkers.
Wij dagen onze studenten uit. Helpen hen om het maximale uit zichzelf te halen. Zich te ontwikkelen tot personen die een duurzame bijdrage leveren aan de complexe samenleving waarin zij leven en gaan werken. Wij leveren een structurele en leidende bijdrage aan de kennisontwikkeling en -deling op de thema’s waar de regio zich in specialiseert en ontwikkelt. Bij elke keuze maken we een bewuste afweging waarin de aspecten toekomstgericht, leefbaar en rechtvaardig een rol spelen.

.

.

Ambitie

In de Ambitie 2020 beschrijven we hoe we de komende jaren het verschil gaan maken. Het verschil maken begint in het onderwijs.

We zijn tevreden als onze studenten worden herkend door hun lerende, onderzoekende, ondernemende en verantwoordelijke houding. Als onze studenten en onze medewerkers een kritische houding hebben en gesprekspartner zijn voor partners in de regio. Als onze studenten en medewerkers multidisciplinair samenwerken. Komen tot creatieve oplossingen, die maatschappelijk van waarde zijn. En als ze de afweging maken tussen toekomstgericht, leefbaar en maatschappelijk verantwoord.

Concreet

Deze ambitie hebben we concreet gemaakt in onze Onderwijsvisie en Visie op valorisatie. We dagen studenten uit om het maximale uit zichzelf te halen en zichzelf verder te ontwikkelen. Het faciliteren van het leerproces van de student staat hierbij centraal. We kiezen voor kleinschalig, beroepsgericht onderwijs met passende leerroutes.


Een vraagstuk oplossen?

Avans pakt vraagstukken multidisciplinair aan. Onderzoekers, lectoren, docenten en studenten werken samen met de opdrachtgever of met de plaatsers van een BOI aan de uitwerking van een idee tot product of dienst en zij kunnen de haalbaarheid daarvan onderzoeken. Docenten en lectoren doen dit vanuit hun expertise, de studenten gaan ermee aan de slag tijdens afstudeeropdrachten en praktijkopdrachten.

Zo kunnen studenten je begeleiden en helpen met bijvoorbeeld het opstellen van:

  • Ondernemingsplan opstellen
  • Marktonderzoek
  • Begroting

Geinteresseerd?

Neem contact op via onderstaand formulier. U krijgt direct een bevestiging in uw mailbox.

TERUG