Werkloosheid gedaald in oktober

‘Datingsite’ voor werkzoekers

UWV verwacht banengroei en afname ww

Handhaving nieuwe zzp-wet opnieuw uitgesteld

De handhaving van de nieuwe zzp-wet, de Wet DBA, wordt in ieder geval uitgesteld tot 1 juli 2018. Vanwege de aanhoudende onduidelijkheid en onzekerheid was de wet al opgeschort tot januari 2018.

Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Dat geldt niet voor zogenoemde kwaadwillenden, laat staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes donderdag aan de Tweede Kamer weten.

De nieuwe zzp-wet moest vooraf helderheid verschaffen over de arbeidsrelatie tussen de zelfstandigen en opdrachtgevers. Met behulp van de modelovereenkomsten, waarin de arbeidsrelatie staat geformuleerd, weten de partijen waar zij aan toe zijn.

Maar opdrachtgevers bleken in de praktijk onzeker over de gevolgen en waren minder snel bereid zzp’ers aan te nemen. Ook de arbeidswetgeving sluit niet meer aan bij de huidige praktijk.

 

Nieuw kabinet

Het inmiddels afgeronde onderzoek naar de herijking van de arbeidswetgeving wordt meegenomen in het formatieproces, zodat een nieuw kabinet op dat terrein zijn eigen keuzes kan maken.

Om opdrachtgevers en -nemers voldoende tijd te geven om hun werkwijze aan te passen, wordt de handhaving van de nieuwe zzp-wet nu met een half jaar uitgesteld.

Werkgevers en -nemers kunnen in de tussentijd gebruik blijven maken van de modelovereenkomst, benadrukt de Belastingdienst.

 

VAR-verklaring

Met de VAR-verklaring, de voorloper van de Wet DBA, lag alle verantwoordelijkheid bij de opdrachtnemer. Zo wist iedereen waar hij aan toe was, maar dat betekende ook dat de risico’s eenzijdig bij de zelfstandige ondernemer kwamen te liggen.

Ook was schijnzelfstandigheid, waarbij iemand op freelancevoorwaarden een verkapt dienstverband heeft, met een VAR-verklaring eenvoudiger te verbloemen.

Proef met bijstand in Terneuzen