De arbeidsmarkt wordt in hoog tempo flexibel. Het aantal vaste arbeidscontracten wordt steeds schaarser en de behoefte naar zelfredzaamheid op de arbeidsmarkt neemt toe. Gemeenten zetten zich op hun eigen wijze in om de arbeidsparticipatie te laten toenemen. Boiwerkt.nl opent nieuwe wegen waarmee de werkgelegenheid wordt bevorderd en het MKB wordt versterkt.  

In iedere gemeente wonen mensen die van een uitkering afhankelijk zijn of zelfs geen recht meer hebben op een uitkering of mensen die ver onder hun niveau in de verkeerde banen werken. De huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt noodzaken mensen ertoe om het roer helemaal om te gooien. Ze willen gaan ondernemen maar hebben teveel hindernissen die genomen moeten worden. Hun ambities kunnen door deze hindernissen vaak niet waargemaakt worden.

Veel onbenutte vakkennis, potenties en werkervaringen gaan verloren of blijven zo onbenut. Boiwerkt.nl biedt mogelijkheden om deze vakkennis en ervaringen te bundelen en om te zetten in maatschappelijke en economische meerwaarde  Centraal hierin staat het samen oprichten van bedrijven.

Boiwerkt.nl zorgt ervoor dat de arbeidsparticipatie toeneemt en de lokale economie versterkt wordt.

BEKIJK OOK:

RECENT GEPLAATSTE B.O.I.’s:

TERUG