Het OKB biedt:

  • 1e lijns opvang voor starters een ZZP’ers die middels het platform Boiwerkt.nl een eigen onderneming starten of gestart zijn.
  • Een op een begeleiding aan de ondernemer.
  • Geen beperking in het aantal bedrijfsverzoeken en / of contacten.
  • Trajectduur van een half jaar, waarna de mogelijkheid bestaat voor verlenging.
  • De donatie aan het OKB bedraagt minimaal Euro 150,00 (honderdvijftig Euro) per trajectbegeleiding van een half jaar. Te voldoen door de hulp vragende ondernemer.
  • In gevallen dat de ondernemer de donatie niet kan betalen, zoekt OKB hiervoor een oplossing.
TERUG