Het Rijk wil graag partner van de regio zijn: samenwerken op basis van gelijkwaardigheid met behoud van eigen verantwoordelijkheden. Overheidsbeleid is er op gericht dat de komst van nieuwe ondernemers bevorderd dient te worden.

Door het tonen van onze economische en maatschappelijke meerwaarde benadrukken we onze sterke positie naar overheden, gemeenten en re-integratiebureaus die zich inzetten voor reductie van de werkloosheid.

Met Boiwerkt.nl ontstaat connectiviteit tussen het bestaande bedrijfsleven en het startend bedrijfsleven. Dit vergoot de kansen op nieuwe arbeidsplaatsen.

Economische structuurversterking: een gezamenlijke opdracht

Het Rijk werkt via het bedrijvenbeleid aan versterking van de economische structuur. Regio’s zijn primair aan zet om de regionale economie te stimuleren (decentralisatie regionaal economisch beleid). Regionale overheden staan dicht bij het bedrijfsleven, met name het MKB. Regio’s kunnen snel inspelen op economische dynamiek en actuele ontwikkelingen. De slagkracht in de regio’s is dan ook groot. In de regionale innovatiestrategieën worden sterke regionale sectoren, clusters en speerpunten voor innovatiebeleid benoemd.

BEKIJK OOK:

RECENT GEPLAATSTE B.O.I.’s:

TERUG