Werkgevers, opleidingen en organisaties kunnen dankzij de financiering hun innovatieve ideeën ontwikkelen en in de praktijk te brengen. De provincie wil zo kennis en ervaring uit de samenleving benutten om meer mensen aan het werk te helpen en te houden. De vernieuwing is nodig om werkgevers en werknemers beter te laten inspelen op trends op de arbeidsmarkt zoals robotisering, flexibilisering, groei van het aantal zelfstandige ondernemers en veranderingen in het onderwijs.

De projecten hebben verschillende doelen:

  • Langdurig werklozen, arbeidsgehandicapten, bijstandsgerechtigden en jonge arbeidsongeschikten worden voor lange tijd weer aan het werk geholpen.
  • De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt wordt verbeterd.
  • Het midden- en kleinbedrijf wordt versterkt.
  • Tot slot draagt een aantal projecten bij aan een flexibel arbeidsaanbod met voldoende zekerheden voor werknemers. De provincie benut de ervaringen van de projecten voor het verbeteren van het arbeidsmarktbeleid.

Gedeputeerde Bert Pauli: ‘Onze provincie barst van de innovatieve ondernemers, scholen en maatschappelijke organisaties. Zij willen samen met de provincie de uitdaging aangaan om passend werk te vinden voor alle Brabanders. De provincie geeft nu 17 initiatiefnemers de kans om hun vernieuwende plannen uit te voeren.’

TERUG