UWV

Het UWV steunt nieuwe initiatieven die de werkgelegenheid bevorderen. Werklozen die de ambitie hebben om een eigen bedrijf op te richten (alleen of samen met andere werklozen) krijgen ruim de tijd om hun plannen uit te werken. Dit met behoud van de uitkering. Ook willen zij je ondersteunen bij specifieke vraagstukken of anderszins.

Begint u als zelfstandige op of na de dag dat uw WW-uitkering ingaat? Dan kunt in aanmerking komen voor de startperiode. U ontvangt dan 26 weken lang 29% minder WW-uitkering. Tijdens deze startperiode mag u alle uren aan uw eigen bedrijf besteden. U kunt bijvoorbeeld opdrachten binnenhalen en uitvoeren, een bedrijfspand inrichten of een winkel openen. U hoeft niet te solliciteren tijdens de startperiode.

Tijdens deze startperiode maakt het niet uit:

  • hoeveel u als zelfstandige verdient;
  • hoeveel uur u aan uw bedrijf besteedt.

Heeft u minder dan 26 weken recht op WW? Dan duurt de startperiode tot het einde van uw WW-uitkering.

(bron website UWV)

TERUG